Nachádzate sa tu: NOVOTA ART » referencie » REFERENCIE

REFERENCIE

[videogallery id=“NOVOTAART“]
NOVOTA ART, spol. s. r. o., Mateja Bela 6, 811 06 Bratislava
pamiatková obnova, reštaurátorské práce, výtvarná tvorba, stavebné realizácie

Základné informácie o firme NOVOTA:
Pôsobenie firmy NOVOTA je od roku 1990.

Firma NOVOTA sa zaoberá:
Komplexnou o b n o v o u  f a s á d  súčasných aj historických budov.
Reštaurátorskou činnosťou a pamiatkovou obnovou.
Výtvarnou tvorbou umelecko-remeselných súčastí historických architektúr v exteriéri
i v interiéri.
Realizuje špeciálne práce v oblasti výstavby a rekonštrukcií historickej architektúry
a poskytuje poradenstvo.
Firma NOVOTA uplatňuje technologické postupy v súlade so súčasným trendom
pamiatkovej obnovy. Široký záber firmy NOVOTA svedčí o záujme o kvalitnú záchranu
pamiatok, ktoré vyžadujú vysoké výtvarné nároky vo všetkých oblastiach spracovania:
Omietok,  Štuky,  Kameňa, Dreva, Kovu, Keramiky Skla

Spoločnosť zamestnáva tím odborníkov z oblasti reštaurovania a historickej obnovy,
murárov, štukatérov, maliarov a pracovníkov podľa profesii potrebných pri realizácií
prác.
Podľa veľkosti stavieb zamestnávame 20 – 50 ľudí. Disponujeme strojným
zariadením, výrobnými priestormi – dielne, ateliér, máme vlastnú dopravu.
Spolupracujeme s dodávateľskými firmami pre stavebné materiály – Baumit, Keim.

Toho času realizujeme komplexnú obnovu fasád FiF UK, Gondova ul. Vajanského
nábrežie, Fajnorovo nábrežie, Prešernova ulica. Realizujeme obnovu mosadzných
vstupných dverí do historickej budovy Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6,
Bratislava.

R e a l i z o v a n é p r á c e – r e f e r e n c ie :

Bytový dom, Bratislava, ul. 29. Augusta č. 11
Stručný popis: komplexná obnova uličných a dvorových fasád (ocenenie: Čestné uznanie
Baumit stavba roka v kategórii rekonštrukcia v r. 2010)
Rok výstavby: 2009

Bytový dom, Bratislava, Moskovská č. 12
Stručný popis: komplexná obnova uličných a dvorových fasád, štukových prvkov,
kamenných prvkov
Rok výstavby: 2010

Bytový dom, Bratislava, ul. 29. Augusta č. 28-34
Stručný popis: komplexná obnova uličných a dvorových fasád s prinavrátením pôvodnej
farebnosti
Rok výstavby: 2011

Katedrála sv. Martina, Bratislava
Stručný popis: obnova historických omietok
Rok výstavby: 2011 (v realizácii)
Polyfunkčný dom, Bratislava, roh Cintorínska a Lazaretská ul.
Stručný popis: realizácia obnovy štukovej fasády so zateplením
Rok výstavby: 2007

Grossmanov dom Bratislava, Šafárikovo nám. č. 4,
Stručný popis: komplexná obnova strechy, uličných a dvorových fasád, interiérových
priestorov, výstavba výťahu
Rok výstavby: 2001
Polyfunkčný dom, Bratislava, Michalská č. 6
Stručný popis: realizácia obnovy uličných a dvorových fasád, obnova štukového
a kamenného schodiska, výstavba podkrovia
Rok výstavby: 2008-2011

Hotel Thermia Piešťany,
Stručný popis: obnova fasád, štukatérskych a kamenných prvkov a sochárskej výzdoby
Rok výstavby: 2006

Staršie realizované práce:

Hotel Carlton Bratislava – zrkadlová sála a bar /replika celého priestoru/r. 2001/
Prezidentské priestory Grassalkovičov palác Bratislava – rekonštrukcia dvoch barokových
zlátených pecí /r. 1995/, reštaurované barokové drevené zlátené obloženia /r. 1994/
Centrum Perlička, Michalská ul. 2, Bratislava – komplexná obnova fasády, kamenných
článkov, umelecko-historický a reštaurátorský výskum /r. 1996/

Karacsonyiho palác, Štefánikova ulica, Bratislava – obnova uličných fasád /r. 2005/

Palugyayho palác, Pražská 1, Bratislava – komplexná obnova priečelia /r. 2001-2/
Nominácia na 1. Cenu: Stavba roka 2003

Renesančný meštiansky dom zo 16. storočia, Michalská ul. č. 6 – Biela ul., Bratislava
barokovo prestavaný v 2. pol. 18. st., /obnova 2002-3/

Segnerova kúria, Michalská u. 7, – Bratislava – komplexná obnova fasády, kamenných
článkov, sanácia, zreštaurovaná hlavná vstupná brána s novými vyrezávanými levími
hlavami /r. 1997/

Štúrova ul. 11, Bratislava – komplexná obnova bohato štukovej fasády z 19. storočia, so
zjednotením nadstavby /r. 1997/

Kapitulská ulica číslo 9, Bratislava – farská budova sv. Martina, komplexná pamiatková
obnova celého objektu /r. 1988-1989/

Františkánsky kostol, Bratislava – obnovené barokové priečelie a nad portálom vytvorené
kópie barokových sôch, originály zreštaurované a uložené v expozičných priestoroch
kostola/r. 1986/, komplexné obnovovacie práce interiéru a exteriéru vykonané /r. 1988/.

Františkánsky kostol, Bratislava – vytvorené nové sochy pre kaplnku sv. Jána Evangelistu.
(sochy: sv. Alžbeta, sv. Klára, sv. František, sv. Ľudovít, sv. Anton) /r. 1988/.

Uršulínsky kostol, Bratislava – vytvorenie krížovej cesty pre oratórium kostola /r. 1996/.

Uršulínsky kostol, Bratislava – vytvorenie vyrezávaných lavíc s figuratívnym motívom pre
oratórium kostola a zreštaurovanie hlavných kostolných lavíc. /r. 1992/.

Motešických palác: Gorkého 5 a Laurinskej 8, komplexná obnova uličných fasád
a štukových prvkov a komplexná obnova dvorových fasád /r. 2010/

NOVOTA ART, s.r.o.
Bratislava
Mobil: 0903 710 175, 0911 710 175
E-mail: novota.art@gmail.com

Šírte ďalej

Zdieľať tento príspevok

REFERENCIE

Žiadne komentáre

Nechať odpoveď

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>