Nachádzate sa tu: NOVOTA ART » Nezaradené » PAMIATKOVÁ OBNOVA FASÁDNYCH OMIETOK DÓMU SV. MARTINA

PAMIATKOVÁ OBNOVA FASÁDNYCH OMIETOK DÓMU SV. MARTINA


Dóm sv. Martina, pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy, je najvýznamnejším a najväčším kostolom v našom hlavnom meste. Je jednou z najvýraznejších bratislavských dominánt a po hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom.  Stavať sa začal v 13. storočí na pozemku staršieho cintorína, kde už predtým stála menšia kaplnka. Formoval sa počas niekoľkých storočí a svoju dnešnú podobu nadobudol až v roku 1849.

Dóm svätého Martina je trojloďová stavba halového typu s centrálnou loďou, dvoma postrannými loďami a predstavaným presbytériom. Stavba je orientovaná v smere západ-východ. Na západnej strane je stavba ukončená vstavanou hranolovitou vežou, ktorá predstavuje dominantný architektonický prvok chrámu. Veža kostola bola pôvodne postavená ako súčasť mestského opevnenia a plnila funkciu bašty.V roku 1760 bola zničená bleskom a nahradila ju novostavba, ktorá nevydržala dlho.Veža kostola podľahla v roku 1833 ničivému požiaru a bola obnovená v štýle novogotiky s pozláteným vankúšom a kópiou uhorskej kráľovskej koruny na vrchole. So svojou výškou 87 metrov je najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Na fasáde zvonice je nad lomenými oknami umiestnená štvorica hodinových ciferníkov. Od roku 2002 je Katedrála sv. Martina národnou kultúrnou pamiatkou.

 

Rekonštrukcia a sanácia

Posledná rekonštrukcia, ktorou stavba prešla minulý rok, sa týkala pamiatkovej obnovy fasádnych omietok veže a západnej fasády. Po spevnení zvetraných a pieskujúcich omietok základným náterom na báze vodného skla, vytvorení kontaktného mostíka bola na fasádu aplikovaná omietka na vyrovnanie podkladu a veľkých nerovností. Konečnú vrstvu tvorí historická omietka prefarbená v hmote v dvoch rôznych zrnitostiach. Jemné zahladenie v najvyššej úrovni veže je bez akýchkoľvek trhlín, spodná časť veže a západná fasáda s výrazne odlišnou povrchovou úpravou je vo svojom stvárnení plne stabilná avšak s lokálne vyskytujúcimi sa malými trhlinkami z titulu spôsobu zahladenia a ťahu nanesenia v najvrchnejšej vrstvy historickej omietky. Konečná povrchová úprava zodpovedá stavu a požiadavke pamiatkovej starostlivosti. Pomerne veľké nepresnosti a nerovnosti pôvodnej omietky boli úplne odstránené a príprava podkladu, ako aj jednotlivé omietkové vrstvy vrátene povrchovej sú zhotovené veľmi kvalitne, čo vytvára  garanciu dlhodobej kvality a stability.

Omietky šité na mieru

Historické omietky Baumit HR 810 870 WX so zrnitosťou 0-1,2 mm a Baumit HR 810 880 so zrnitosťou 0-4 mm, ktoré boli použité pri obnove fasády Dómu sv. Martina, veľmi vhodne dopĺňajú sortiment omietkových zmesí určených na stvárnenie náročných povrchov historických objektov. Rad historických omietok  Baumit HR vyvinutých špeciálne pre danú oblasť sa dostáva do povedomia nielen projektantov, orgánov pamiatkovej starostlivosti, ale najmä reštaurátorov a odborných realizačných firiem, ktoré majú záujem odviesť kvalitnú prácu s dlhou životnosťou. Je nesporné, že bez kvalitného materiálu takéto riešenie nie je možné.

O to viac je problém vhodnosti originálneho riešenia aktuálny, o čo sú požiadavky na zjednotenie či maximálnu identitu vyššie. Vhodnosť produktov rady Baumit HR tak pre ručné ako aj strojové spracovanie je doplnená širokými možnosťami techník konečného stvárnenia. Hrubé nahodenie, zahladenie lyžicou či dreveným hladidlom, polystyrénovým hladidlom či špongiou. A to nielen čo do veľkosti a orientácie ťahu, ale aj prítlaku na podklad, za plného zabezpečenia a krytia väzkosti až do hraničných medzí na úrovni výraznejšieho zdrsnenia až hraničného povrchového otvárania nanášanej omietky. Výsledok je požiadavkou požadovanej úpravy a omietka prefarbená v hmote predstavuje v konečnom riešení vo svojom výraze ucelený, kompaktný a určujúci charakter prevládajúceho a dominantného veku.

Realizácia omietok

Historické omietky Baumit HR 810 870 WX so zrnitosťou 0-1,2 mm a Baumit HR 810 880 so zrnitosťou 0-4 mm, ktoré boli použité pri obnove fasády Dómu sv. Martina, veľmi vhodne dopĺňajú sortiment omietkových zmesí určených na stvárnenie náročných povrchov historických objektov. Rad historických omietok  Baumit HR vyvinutých špeciálne pre danú oblasť sa dostáva do povedomia nielen projektantov, orgánov pamiatkovej starostlivosti, ale najmä reštaurátorov a odborných realizačných firiem, ktoré majú záujem odviesť kvalitnú prácu s dlhou životnosťou. Je nesporné, že bez kvalitného materiálu takéto riešenie nie je možné.

O to viac je problém vhodnosti originálneho riešenia aktuálny, o čo sú požiadavky na zjednotenie či maximálnu identitu vyššie. Vhodnosť produktov rady Baumit HR tak pre ručné ako aj strojové spracovanie je doplnená širokými možnosťami techník konečného stvárnenia. Hrubé nahodenie, zahladenie lyžicou či dreveným hladidlom, polystyrénovým hladidlom či špongiou. A to nielen čo do veľkosti a orientácie ťahu, ale aj prítlaku na podklad, za plného zabezpečenia a krytia väzkosti až do hraničných medzí na úrovni výraznejšieho zdrsnenia až hraničného povrchového otvárania nanášanej omietky. Výsledok je požiadavkou požadovanej úpravy a omietka prefarbená v hmote predstavuje v konečnom riešení vo svojom výraze ucelený, kompaktný a určujúci charakter prevládajúceho a dominantného veku.

Materiály s najvyššími nárokmi

Pevnostná trieda 1,5-5,0 N/mm2 zaraďuje omietky, ktoré boli použité pri rekonštrukcii Dómu sv. Martina, medzi mäkšie omietky. Práve nesprávna aplikácia veľmi tvrdých a difúzne uzavretých omietok v povrchových vrstvách historických stavieb a nerešpektovanie zákonov stavebnej fyziky a mechaniky (sorpčné vlastnosti omietok, zabezpečenie transportu vlhkosti, …) býva dôvodom objemových zmien, ktoré vedú k  postupnému oddeleniu omietky od podkladu.

Mimoriadne dôležitou sa dnes javí odolnosť omietok voči znečisteniu vplyvom životného prostredia v podobe kyslých dažďov, prudkých, nárazových zmien  hnaného dažďa až smrští. Menej slabé, veľmi vysoko porézne a už silne demineralizované povrchy nie sú schopné tomuto zaťaženiu odolávať. Proces degradácie sa potom urýchľuje až po totálnu separáciu omietok od podkladu.

Omietky Baumit HR predstavujú perspektívnu skupinu omietok, ktorú je vhodné zaradiť do skladieb obvodových plášťov historických stavieb. Splnenie požiadaviek pamiatkovej obnovy a ochrany ako prvotného cieľa rekonštrukcie je premietnuté do vlastností omietky, ktorá je špecifikovaná pre konkrétny obvodový plášť, pričom zohľadňuje mimoriadne situácie výrazu objektu a je sekundárne dotvorená.

Dóm sv. Martina – Pamiatková obnova fasádnych omietok veže a západnej fasády

Vlastník a investor: 
Rímsko-katolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza  v zastúpení odd. Správy majetku, Th.Dr.Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
Arcibiskupský úrad, Ing. Peter Gandel
Projekt manager: Ing. Vladimír Kohút
Architektonicko-historický prieskum: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík, Akad. Sochár Ľubomír  Sabo
Ochrana prírodného kameňa: Akad. sochár  Ľubomír Sabo
Projektant stavebnej časti: Ing. Marta Píchová
Omietky a technológia: Ing. Jozef Bako, PhD.
Realizátor omietok: NOVOTA ART, spol. s r.o., Oľga Novotová a Dušan Novota

Poďakovanie za úzku spoluprácu patrí Krajskému pamiatkovému úradu v Bratislave, v zastúpení Mgr. Marta Belohorcová

Text: Baumit v spolupráci s Ing. Jozefom Bakom, PhD., hlavným technológom pamiatkovej obnovy.