Nachádzate sa tu: NOVOTA ART » O nás

O nás

_pic_about_NOVOTA ART

O našej firme NOVOTA – ART.

Bohatstvo foriem, kvalitné spracovanie rozličných materiálov, hodnoty, ktoré pretrvali v čase sú charakteristické pre pamiatkové prostredie Slovenska . O záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva sa vedie každodenný zápas a preteky s časom. Na záchrane, obnove a ochrane pamiatkového prostredia sa významne podieľa aj naša firma NOVOTA ART. V tejto činnosti máme už mnohoročné skúsenosti. Rodinná firma bola založená v novembri 1989. Zameriava sa  obnovu, rekonštrukciu a tvorbu v prostredí architektonických pamiatok, podieľa sa na znovu oživení exteriérov aj interiérov kultúrneho dedičstva. To v skutočnosti znamená, že pracovný tím firmy sa špecializuje na spracovanie rôznorodých materiálov, že sa sústreďuje na uplatnenie historicky overených technológií, pričom neustále rozširuje svoj obzor aj smerom k novým materiálom a pracovným postupom. To umožňuje firme NOVOTA- ART uskutočňovať nielen tvorbu v pamiatkovom prostredí, ale aj preklenutie histórie a súčasnosti. Naša práca  sa vyznačuje vysokou náročnosťou. Zaberá širokú oblasť. Významne sa podieľa na obnove originálneho výrazu historických architektúr, vrátane chránených pamiatkových objektov z 20.storočia.Uplatňuje umelecko-remeselné postupy  vo vysokej kvalite a presvedčivo navracia tvár architektúram aj v zmysle farebného riešenia.  Dôverná znalosť pôvodných detailov, výtvarných prvkov originálu, využitie poznatkov z dejín umenia a architektúry umožňuje obnoviť nielen originál v hmotnej podstate, ale vytvorením dobových analógií aj  dotvárať architektúru v pôvodnom štýle. Kvalifikovaná príprava  pracovníkov firmy znamená aj schopnosť tvorivého prístupu, ovládanie ručnej autorskej práce  v širokom registri materiálov ( rezbárstvo v dreve, keramická tvorba, textilná tvorba, štukatérstvo, práce s omietkami, práca s kovom, práce na farebných vitrážach, maliarske práce,  rôzne stupne prípravných projektov a kresba, atď.). Firma sa špecializuje na exteriér aj interiér historickej aj súčasnej  architektúry, na stavebné realizácie a dizajn, ako aj na dotvorenie prostredia samotnej architektúry.

Naša firma je  viacnásobným držiteľom prestížneho ocenenia inštitúcie Baumit ako Top firma v oblasti sanácií historických budov na Slovensku. Firma NOVOTA ART bazíruje na kvalitnom spracovaní, ako aj  na použití kvalitných špecializovaných materiálov. Sme pripravení spracovať nielen štandardné požiadavky, ale aj atypické zákazky, ktoré vyžadujú osobitý prístup. Výsadou firmy je pracovať na vysokej profesionálnej úrovni, s dodržaním náročnosti pamiatkového prostredia a požiadaviek investora. V prístupne uprednostňujeme koreláciu všetkých zainteresovaných účastníkov zadania a hľadanie cesty ku kvalitnému výsledku.

 

 

Špecializácie  firmy NOVOTA- ART.

Naša spoločnosť má pre realizáciu  prác pripravený tím odborných profesií. Zaberajú širokú škálu znalostí.  Zodpovedajú predpokladom realizácií pre oblasť pamiatkovej obnovy, vrátane  prípravných projektov, t.j. špecializovaného pamiatkového výskumu rôznych stupňov,  so znalosťami v odbore dejiny umenia a dejiny architektúry.

Pre obnovu máme odborníkov pre oblasť stavebníctva, pre realizáciu interiérov aj exteriérov ( murári, štukatéri, maliari, výtvarníci, dizajnéri. Podľa objemu stavebných prác zamestnávame 20 až 50 ľudí. Disponujeme strojným zariadením aj výrobnými priestormi. Máme dielne, ateliér a vlastné dopravného prostriedky. V oblasti stavebných materiálov spolupracujeme najmä s firmou Baumit a firmou Keim a spolupracujeme aj  s ďalšími dodávateľskými firmami podľa špecializovaných potrieb.

Profesionálne pozadie firmy predstavujú nielen praktické výsledky realizácií, ale aj študijné predpoklady:  absolutórium štúdia reštaurátorstva vo Florencii, absolutórium štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, absolventi Strednej umelecko-priemyselnej školy v Bratislave, štúdium  dejín umenia, špecializácia v oblasti pamiatkového výskumu ( docentúra, PhDr. a PhD.) na Filozofickej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave. Využívame moderné  aj historické technológie a kontinuálne vzdelávanie v celej šírke oblastí našej produkcie ( účasť na odborných školeniach a seminároch s medzinárodnou účasťou). Spolupracujeme s partnerskou spoločnosťou na báze laboratórneho výskumu ( omietky, stavebné materiáli, farby). Spolupracujeme   aj so zahraničnými investormi.

Technické a odborné  zabezpečenie  firmy NOVOTA ART umožňuje koordinovať a realizovať:

Komplexnú pamiatkovú obnovu objektov vrátane prípravnej  projektovej dokumentácie (pamiatkový výskum architektonicko-historický a umelecko-historický,  vrátane návrhu na obnovu kultúrnej pamiatky). Realizáciu stavebných prác vrátane detailov, exteriér a interiér. Realizáciu reštaurátorských prác, ďalej  štukatérske práce, stolárstvo, klampiarstvo, práce s kameňom , kovom, atď. V praxi to znamená napr.  realizáciu murárskych prác, obnovu fasád, drevené výplne- realizácia  a obnova historických okien, drevené brány aj s vyrezávanými detailmi, rôzne obloženie stien, historické  keramické pece, krby, kované prvky, kamenné prvky ako schody, balustrády, zábradlia, atď.

 

Exteriérový  a interiérový dizajn,  realizácie pre modernú  – súčasnú architektúru a prostredie.

–          Produktový dizajn, interiérový dizajn, realizácie :

 Navrhujeme, modelujeme  a realizujeme  jednak kópie historických originálov umeleckých sochárskych diel v určenej mierke, navrhujeme a tvoríme variácie na renesančné, barokové, moderné aj antické sochy, vytvárame  aj voľné analógie  a autorské variácie na zadanú tému. Vytvárame drevené a kované brány, zábradlia, umelecky riešené oplotenie. Schodiská, fontány, reliéfy, kamenné prvky, balustrády. Výtvarne riešené  stropy ( aj do rozmerných hál a hotelov) a sklené vitráže okien a rozdeľovacích paravánov.  Kópie keramických historických pecí a krbov, štukové ornamenty, rímsy, dekoratívne doplnky , napr., erbové kartuše, svietidlá, výtvarne riešené rámy zrkadiel, svietidlá. Vytvárame rozličné doplnky pre interiér, rôzne výtvarné artefakty- prototypy pre výrobcov, vytvárame predmety , detaily a diela na objednávku v zmysle požadovanej mierky. Venujeme sa aj samostatne  navrhovaniu autorských originálov.

–          Exteriérový dizajn a realizácie

V exteriérovom dizajne navrhujeme diela určené pre architektúru, počnúc výtvarne riešenými omietkovými štruktúrami, až po detaily a sochárske, t.j. plastické diela určené ako dekoratívny akcent fasád. Realizujeme komplexné vizualizácie  fasád, navrhujeme reliéfne ornamenty, modelujeme a odlievame prvky architektúry  do rozličných materiálov. Navrhujeme a realizujeme terénne úpravy, drobnú záhradnú architektúru ako aj  riešenie oplotenia pozemku.

–          Novostavby, projektová činnosť a poradenstvo

Tvoríme originálny a moderný dizajn, návrhy rodinných domov a bytov, dizajnové riešenie hotelových a komerčných priestorov. Vytvárame návrhy- dizajn fasády a exteriéru, a výtvarné dotvorenie architektúry v prostredí. Zabezpečujeme a koordinujeme proces stavby od projektu k realizácii, t.j. projektovú dokumentáciu,  3D vizualizáciu, dotváranie historického prostredia a moderné súčasti novostavby, vrátane stavebnej realizácie. Rozvíjame činnosť do všetkých oblastí, ktoré súvisia so stavbou, t.j. rekonštrukciou, obnovou, novou výstavbou, ako aj výtvarným dotvorením architektonického prostredia, exteriéru a interiéru. Vytvárame luxusné prvky interiérov- nábytok, svietidlá, textil a doplnky priamo od výrobcov. Navrhujeme, vyrábame a dodávame nábytok na mieru., dodávame Vintage nábytok, svietidlá  a doplnky. Predkladáme  aj vlastné dizajnérske produkty. V súčasnej dobe napríklad sme zaujatí aj osobitým dizajnom  postmoderny, kombinácie starovekej antickej mytológie a ultramodernej architektúry.

Všetky projekty riešime v zmysle individuálneho prístupu. Poskytujeme odborné konzultácie. Spolupracujeme s medzinárodnými tímom a využívame medzinárodné skúsenosti. K tejto tvorivej práci pristupujeme so zaujatím, kreativitou a profesionálnou zodpovednosťou. Vždy sme pripravení hľadať riešenie  aj pre tie najzložitejšie projekty a koncepty, v záujme realizácie odvážnych vízií našich zákazníkov. Používame rovnako tradičné aj dnešné najmodernejšie technológie a techniky. Našou odmenou je aj ocenenie doteraz desiatok spokojných klientov, pre ktorých sme tvorili a realizovali výtvarné diela a úspešne dovŕšili spoločnú predstavu o projekte. Dnes vieme, že sme schopní úspešne prepojiť historické  tradície a modernu v novom  životnom priestore  a zachovať hodnoty minulosti aj pre budúcnosť. Dokumentujú to naše doteraz realizované práce s referenčnou kvalitou.  

Oľga a Dušan Novotovci

Oľga a Dušan Novotovci

Šírte ďalej

Zdieľať túto stránku

O nás

Žiadne komentáre

Nechať odpoveď

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>