Nachádzate sa tu: NOVOTA ART » História firmy

História firmy

V čase, keď sa Oľga a Dušan Novotovci rozhodli založiť vlastnú firmu NOVOTA, mali už za sebou obdobie profesionálnej činnosti v oblasti umelecko-remeselných prác so širokým spektrom záujmov. Podieľali sa na obnove a reštaurovaní súčastí historickej architektúry v pamiatkovom prostredí Bratislavy, a ako talentovaní absolventi Strednej umeleckopriemyselnej školy v Bratislave rozvíjali aj vlastnú samostatnú výtvarnú tvorbu. Svoje tvorivé ambície, remeselné, výtvarné a technické schopnosti sa rozhodli zúročiť na samostatnej platforme firmy a od novembra 1989 postupne rozvinuli svoju činnosť do všetkých oblastí, ktoré súvisia s rekonštrukciou, obnovou a výtvarným dotvorením architektonického prostredia.

Doménou činnosti firmy, ktorá sa úspešne presadzuje už viac než dve desaťročia na poli pamiatkovej obnovy na Slovensku i v zahraničí sú práce, ktoré vyžadujú priestorovú predstavivosť, ale aj zmysel pre historické slohové tvaroslovie a veľké nároky na technickú a výtvarnú realizáciu. Firma NOVOTA uplatňuje svoje ambície v prácach s kameňom ( súčasti architektúry a samostatné sochárske rekonštrukcie), so štukatúrou ( detaily fasád a interiérov), má za sebou realizácie okenných vitráží, rekonštrukcie a obnovu drevených prvkov ( historické brány, okná, schodiská, zábradlia), realizácie v oblasti keramiky ( interiér) a kovových prvkov ( brány, dvere, mreže, detaily architektúry).

Už na začiatku realizovali s veľkým zmyslom pre slohový charakter pôvodných detailov a s využitím bádateľských poznatkov pamiatkovú obnovu budovu fary sv. Martina v Bratislave v rokoch 1988-1989, podieľali sa na obnove Fratiškánskeho kostola v Bratislave, rekonštruovali vstupné dubové brány na Jezuitskom kostole v Bratislave, podieľali sa na obnove interiéru Uršulínskeho kostola. Po týchto prácach, ktoré znamenali prvé samostatné kroky firmy v oblasti umelecko-remeselnej obnovy s významným dosahom, nasledujú početné ďalšie práce a rozvoj spektra aktivít firmy NOVOTA. V reprezentačných priestoroch Prezidentského paláca, t.j. v historických interiéroch Grassalkovičovsho paláca reštaurujú v roku 1994 drevené a zlátené obloženie. O rok neskôr sú poverení rekonštrukciou dvoch barokových zlátených a glazovaných keramických pecí, ktoré dodnes dokumentujú ojedinele zodpovedný a tvorivý prístup autorov Oľgy a Dušana Novotovcov. Príkladom veľkých a náročných autorských realizácií je Zrkadlová sála a priestor baru, ktoré mali byť znovu vytvorené v roku 2001, pri generálnej rekonštrukcii Hotela Carlton v Bratislave. Tu realizovala f. NOVOTA vlastne samostatný architektonický priestor s úplnou slohovou rekonštrukciou stien a typickej novobarokovej klenby na základe historickej dokumentácie, ale aj bohatú štukovú výzdobu, ktorá sa zachovala iba v drobných fragmentoch, štukových úlomkoch. K referenčným prácam firmy patrí aj komplexná obnova fasád Grossmanovho domu na Šafárikovom námestí č.4 v Bratislave, kde uplatnili autentickú obnovu štukových prvkov aj pôvodnú farebnosť tejto secesnej budovy a to na báze kvalitných materiálov, ktoré sú zárukou dlhej životnosti.
Napokon úcta a znalosť historickej podstaty pamiatky je zrejmá aj v ostatných prácach. Je výsledkom záujmu, vlastného poznania, ale aj významnej spolupráce s tímom odborných spolupracovníkov z oblasti histórie umenia, archívneho a historického výskumu, statiky, architektúry, reštaurovania, ako aj súčinnosti s kompetentnými pracovníkmi úradov v pamiatkovej starostlivosti. Firma rozvíja svoju manažérsku a odbornú činnosť aj na báze komplexných pamiatkových výskumov architektúry. Firma však v procese svojej práce spoznáva aj labyrint náročnosti a peripetie obnovy architektúr, ktoré boli a sú dlhodobo vystavené atakom času, poveternosti i praktického využitia.

Popri tradičných technológiách, v súlade so svetovým trendom obnovy pamiatok uplatňuje aj technologické postupy a materiály, ktoré boli špecificky vyvinuté pre oblasť pamiatkovej starostlivosti. Tieto materiály prispievajú k zachovaniu autentickej hmotnej podstaty pamiatky, ale zaručujú aj dlhú životnosť diela po obnove a zodpovedajú súčasným nárokom. Týmto aktuálnym a perspektívnym trendom zodpovedajú aj produkty firmy BAYOSAN ( dnes v produktoch BAUMIT), ktoré na Slovensku prvý raz v oblasti pamiatok uplatnila práve firma NOVOTA, ako aj produkty f. KEIM, ktoré znamenajú vysokú kvalitu z hľadiska možnosti rekonštrukcie štukatúr i pôvodnej farebnosti fasád. V prospech nových technologických postupov a účinných materiálov v oblasti pamiatkovej obnovy firma realizovala už v 90-tych rokoch rad teoretických seminárov a prezentácií

Predstavitelia firmy NOVOTA sa neustále zapájajú do kontextu súčasného vývoja v procese pamiatkovej obnovy aj účasťou na seminároch v zahraničí. Na základe dôkladného poznania historickej podoby bola obnovená aj fasáda reprezentačnej budovy v centre kúpeľného ostrova v Piešťanoch, hotel Thermia Palace v roku 2006, s veľkým dôrazom na štrukturálne nuansy a atypické detaily tejto secesnej budovy. Hotel Thermia Palace patrí k dlhému radu referenčných realizácií firmy NOVOTA, a dokumentuje, že odborníci firmy sa suverénne dokážu vyrovnať s technickými, umelecko-remeselnými a umeleckými nárokmi, ktoré ponúka a vyžaduje pamiatková architektúra. Pracovníci firmy majú za sebou obnovu veľkého spektra umelecko-remeselných súčastí exteriérov a interiérov; k ich prácam patrí aj konzervácia a obnova barokových kamenných váz a erbovej kartuše na fasáde kaštieľa v Rohovciach, ako aj obnova mramorového kozuba v interiéri, konzervácia a obnova kamnenného portálu, ale aj obnova portika s terasou na záhradnej fasáde tohto kaštieľa. No nielen architektúra dávnejších storočí je premetom záujmu firmy. Príkladom je moderna z 20.tych rokov 20.storočia; ranokubistická fasáda domu na ul. 29.augusta č. v Bratislave dostala zásluhou realizovanej obnovy opäť svoju autentickú podobu v precíznej štruktúre geometrických detailov aj vo farebnosti, ktorá podčiarkuje hravosť a dekoratívnosť pôvodnej skladby fasády.

Pracovné výsledky firmy NOVOTA, na čele s Oľgou a Dušanom Novotom a dcérskej spoločnosti NOVOTA ART, ktorú vedie Dipl. rest. Eugénia Novotová, absolventka reštaurátorskej školy vo Florencii – v skratke dokumentuje aj predkladaný katalóg. Prináša výberovú dokumentáciu predovšetkým hotových realizácií, ktoré sú však výsledkom neviditeľného, často mimoriadne náročného procesu špecializovanej profesionálnej práce priamo v exteriéroch a v interiéroch objektov, ale aj osobitnej odbornej práce v ateliéri firmy. Pracovníci firmy denne riešia neštandardné situácie, ktoré vyžadujú netypizované architektonické diela minulosti. Dlhoročná skúsenosť a náročnosť na seba, na uchovanie vysokých kvalít svojej profesie, sú zárukou hodnotných výsledkov aj do budúcnosti.

Šírte ďalej

Zdieľať túto stránku

História firmy

Žiadne komentáre

Nechať odpoveď

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>