Nachádzate sa tu: NOVOTA ART » Nezaradené » Barokové zlátené pece

Barokové zlátené pece

barokova_pecbarokova_pec_povodne foto_

REKONŠTRUKCIA INTERIÉROV – STOPY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

Grassalkovičov palác – Prezidentské priestory, Bratislava

/rekonštrukcia 2ks barokových zlátených pecí v audienčnej sále podľa fotografie, v r.1995//reštaurované barokové, drevené, zlátené obloženia v r.1994/

Pamiatková obnova architektúry znamená v praxi široké spektrum realizácií a metodických postupov. V bežnej praxi sa rekonštruuje v pôvodnej slohovej podobe často len architektonická hmota s časťami pôvodných detailov, prípadne fragmenty výmaľby, ale samotné reálie doby, ktoré boli súčasťou života zanikli v priebehu storočí. Takýto osud postihol aj dobový interiér Grassalkovicovho paláca v Bratislave, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta SR. Architektúra predstavuje neskorobarokový pavilónový palác, ktorý na základe projektu A. Mayerhofera dal po roku 1760 postaviť Anton Grassalkovič, riaditeľ Uhorskej dvornej komory, mimo mestských hradieb, pred bránou na Suchom mýte. K tomuto letnému sídlu priliehala rozsiahla, dekoratívne upravená záhrada. Neskorý barok v štýle rokoka prináša nový pohľad na hodnoty interiéru; má byt riešený v jednotnom štýle, naplnený vzácnym nábytkom, zrkadlami, obkladom stien a predmetmi, ktoré majú jednotný charakter. Rokoku dominuje precízna, jemná a náročná umelecko remeselná práca. Dekoratívne prvky majú osobitú ornamentiku odvodenú od nepravidelných mušlí, koráľov a dynamických línií, ktoré sú ukončené v tvare písmena S alebo C. No aj samotný korpus nábytkov a súčasti zariadenia majú dynamické členenie. V roku 1994 sa realizujú rekonštrukčné práce interiérov Grasalkovičovho paláca. Na základe úspešnej realizácie obnovy vzácnych drevených obkladov stien v interiéroch paláca je f. NOVOTA poverená rekonštrukciou už nezachovaných keramických pecí v hlavnej audienčnej sále paláca. Nebola to jednoduchá úloha. Samotné pece už nejestvovali, boli tu iba výklenky s dekoratívnym rámovaním. Koordinátor obnovy a konzultant Dr. Š. Holčík vyhľadal dobovú fotografiu interiéru s pohľadom na pôvodnú pec. To sa malo stať východiskom pre konečnú realizáciu. K rekonštrukcii viedla potom zložitá cesta. Autori však mali nepochybne profesionálne predpoklady; Dušan Novota vyštudoval na oddelení keramiky u profesora T. Lugsa a Oľga Novotová vyštudovala rezbárstvo u profesora L. Korkoša. Vynikajúca príprava odborníkov bratislavskej SŠUP, zmysel pre poctivé remeslo, ale aj tvorivá imaginácia a precízna príprava sa stali vienkom oboch autorov pri rekonštrukcii pecí, ktorú mnohí odmietali ako rizikovú a príliš náročnú prácu. Autori si dôkladne naštudovali problematiku barokových pecí priamo insitu. Ich cesta viedla do múzejných fondov v Bratislave, Prahe aj v Brne. Podnikli prieskumy v realizačných dielňach na Morave a vybrali si práve reštituovanú firmu PEXIDER v Letoviciach. Vypracovali projekt realizácie , vyhotovili nákresy v mierke 1:1. Potom spracovali celý proces, od vymodelovania jednotlivých častí, odlievania sadrových foriem až po vytvorenie samotných častí v keramickej hline. Jednotlivé časti telesa boli vystužené keramickou mriežkou a bolo treba počítať aj so zmršťovaním materiálu pri vypaľovaní. Celkom 94 kusov – jednotlivých časti dynamicky formovaných dvoch korpusov rokokových pecí, s precízne vypracovanou pôvodnou reliéfnou ornamentikou bolo treba opatrne previezť na vypaľovanie do Letovíc, kde nasledovalo vypaľovanie a následné glazovanie špeciálnou bielou glazúrou v zmysle farebného tónu pecí rokoka. Autentickosť diela podčiarkuje aj jemná krakeláž vypálenej glazúry. Opätovný prevoz ( už cez štátne hranice s colnicou) a konštrukcia pecí priamo namieste v paláci už patrili k záverečným krokom v rekonštrukcii diela. Pece boli osadené na oceľovú zlátenú podestu s nožičkami. Jednotlivé časti boli spojené a oknaretušované. Nasledovalo zlátenie vysokým leskom pôvodným technologickým postupom a záverečné retušovanie. Úspešná realizácia rekonštrukcie dvoch rokokových pecí v reprezentačnej sále Prezidentského paláca v Bratislave je dielom Oľgy Novotovej a Dušana Novotu. V rade umelecko-remeselných prác v rekonštruovaných pamiatkových objektoch z ateliéru f. Novota patrí k pozoruhodným realizáciám aj krb obnovený v autentickej situácii v kaštieli v Rohovciach. Krbové teleso z 18.storocia sa skladá z mramorových pilastrov s volutami a dynamicky zvlneným prekladom, ktorý má v strede barokovú mušľu. Pred krbom je v dubových parketách pole s mramorovou výplňou s vykrajovaným obvodom. Kovové mosadzné dvierka a ostatné kovové prvky sú z doby úprav kaštieľa v 19. a 20. storočí. Krbové teleso bolo obnovené metódou rekonštrukcie pôvodného štukolustra v pôvodnej farebnosti a lesku. Mramor v sivohnedej farebnosti s čiernymi zrnami pôsobí spolu s mosadznými prvkami, ktorým sa vrátil pôvodný vysoký lesk, ako vzácny výtvarný a funkčný celok exkluzívneho interiéru kaštieľa. Autormi obnovy v r. 2008 sú Dipl. rest. E. Novotová a Mgr. art. V. Kolibská , f. NOVOTA .

Zuzana Ševčíková

krb

Šírte ďalej

Zdieľať tento príspevok

Barokové zlátené pece

Žiadne komentáre

Nechať odpoveď

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>